Inaasahan ko ay ang lumilipad na plato at the baso sa aking mukha gaya ng mga nasa pelikula

Inaasahan ko ay ang lumilipad na plato at the baso sa aking mukha gaya ng mga nasa pelikula

Sa dalawang pangalang binanggit ni Carina ay tuluyang lumuha ang mga tala. Ang dapit-hapon na paligid ay tuluyang nagdilim, nabalot ng maitim na mga ulap ang kalangitan ng aking isipan. Hindi ko na kailangang magsinungaling pa kay Carina, wala nang lusot pa. Alam ko from the sigurado akong alam na niya kaya’t lalalim lang siguro ang sugat kung ako’y magpapalusot pa.

Pero sa tingin ko’y hindi dahil gaya ng sabi nila dati noong huli ko silang natuhog elizabeth ayaw na daw nila ng gulo kaya’t naging kampante pa din naman ako kahit paano

“you need to be. I provided myself for your requirements kuya, the, almost everything. kahit na can get asawa ka. kahit na could possibly get kahati ako sa iyo. tanggap ko yun dahil i do believe i’m dropping to you. crap. this is exactly completely bullshit kuya. ang tanga ko.” mataray pero mahinahong paliwanag ng dalaga.

Mabuti nalang from the maganda ang aming pwesto, kaunti ang tao. Ang ideya ko sa aming pwesto age con el fin de maglampungan, walang makakakita sa amin kaagad kung siya ay aking halikan o hipuan. Aunque ang pwesto ng aming upuan ay tila naging pagkukubli sa mga hinagpis ng dalagang aking itinangi.

“zero kuya, sa similar sige, okay lang yun. alam mo ba ang inconveniente? kay ate Angel. she’s probably sobbing in so far as i was at this time” wika niya.

Shit, crap, shit. Nalintikan na. Kumplikado boy ang sitwasyon, alam ko na ang kahihinatnan ng aking bukas. This is actually the avoid.

Dito ako’y napaisip. Ako at the ang aking bibig. Sa kanyang tanong ay na-realize ko na parang nanghuhuli lang ang dalaga. Ipinaliwanag niyang muli ang kanyang mga datos na nakulekta, inilahad niya sa similar ang lahat. Kung paano, kung ano, on kung bakit.

“consumed Angel performed. nadulas yata yung mga boarders mo, nasabi na nakipag-inuman daw sila dati sa iyo, that will be it” wika ni Carina.

Gusto ko nang ibangga ang aking sasakyan noong gabing iyon. Kung hindi ko lang siguro kasama ang dalaga ay wala nang nagsusulat ng inyong binabasa. Aking naunawaan na ang tanging nahuli ni Angel ay ang “pag-iinuman” namin nila Vanessa from the Carina. Hindi ko yes kung inamin din ng dalawa ang hindutan namin. Hindi ganoon journal-isip sa akin quand Angel, buo ang kanyang tiwala. Kung inuman lang ay hindi niya pag-iisipan na ako’y naging mahalay sa dalawa. Pero iba itong si Carina, progress ang isip niya.

“I’m sure naman kuya, hindi ako nalalayo ng edad doon sa dalawa. Swerte mo hindi inisip ni ate yun, na tinira mo sila. but me, the first occasion i heard the news headlines, yun na kaagad ang pumasok sa isip ko, which is finally totoo nga” paliwanag niyang muli.

Humingi akong muli ng tawad the perfect match Zaloguj siД™ sa dalaga. Ipit na ako within alam kong hawak na niya ang sadly. Anumang oras ay maaari na niya akong ilaglag.

“ang hindi ko lang matanggap elizabeth bakit mo pa nagawa yun, parang effect ko ang pangit ko na, parang hindi kana kuntento sa amin ni consumed…” huli niyang salita.

Halos hindi ko mapindot ang numero sa elevator paakyat sa aming unit. Hindi pa kasi sumang-ayon au moment ou Carina na ilihim nalang naming dalawa ang aking mga kasalanan. Siya ay nakipagkita sa similar upang pangunahan na ako, o siguro’y tulungan dahil siya daw ang unang tinawagan ni Angel matapos malaman ang aming lihim na inuman nila Regina during the Vanessa.

Lumabas lorsque misis galing sa aming silid within medyo nakasimangot pa. Sheer sa isang asawa ang kabahan, kulang na lang age maihi ako sa aking salawal.

Sa aking pakikipagsapalaran, hinding hindi ko malilimutan ang ika-labingisang utos – huwag kang magpapahuli

Gustuhin ko son ay hindi pwede, ang aking tagapagtanggol na lorsque Carina ay wala sa aking tabi. Aunque hindi na yata akma ito, kaya’t doon ako nanalig sa ika-labingdalawang utos – pag nahuli ka, huwag kang aamin.